Yontma taş devri hakkında bilgi

Yontma taş devri tarih öncesi çağların en eskisi. Yontmataş Çağı da denir. İnsanların taştan aletler kullanmaya başladıkları zamandan Yenitaş çağma, yani l.Ö. 8. binyıla kadar geniş bir zamanı kapsar. Kabaca yontulmuş taş aletlerin yapımı günümüzden yüzbinlerce yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Ancak bu aletlerin yapanların tam insan niteliği kazanıp kazanmadıkları tartışma ^konusudur. O zamanki insan ya da insanların sayıca az oldukları, dünyanın iklimi genellikle sıcak olduğundan orman ve göl kıyılarında yaşadıkları, meyve, tohum, yaprak, kök toplayarak, küçük hayvanları yakalayarak beslendikleri sanılmaktadır. Uzun zaman sonra, yani günümüzden elli bin yıl kadar önce buzul çağlan başlayınca bu insanlar soğuktan korunmak için kuytu yerlere sığınmak zorunda kaldılar. İklimin soğuması ve bitkisel yiyecek kaynaklarının azalması yüzünden hayvanlarla beslenme zorunluğu arttı ve avcılık önem kazandı. Avcılığın önem kazanmasıyla, kemikten ve taştan daha iyi ve keskin silahlar yapılmaya başlandı. O dönemin yaşamı hakkında insanların mağara duvarlarına çizdikleri av sahneleri ve o mağaralarda bulunan iskelet ve alet kalıntılarından bilgi edinilebilmektedir.

Yontma taş devrinin insanları henüz bitkileri yetiştirmeyi ve hayvanları evcileştirmeyi bilmemelerine karşın ateşi kullanabiliyorlardı. İnsanlar ateşi soğuktan, vahşi hayvanlardan korunmak ve yiyeceklerini pişirmek için kullanıyorlardı.

Yorum yazın