Yoga Nedir

Yoga Nedir

YOGA, ruhsal yaşama ve bedene egemen olmayı amaçlayan Hint felsefe sistemi. Sanskritçi yuc (bağlamak, birleştirmek) kökünden türetilmiştir. Dinsel eğilimi ister Budizm, isterse Hinduizm olsun, Hint gelenekleri, yogayı ruhu bedenin etkisinden kurtarmak amacıyla yapılan bir beden eğitimi olarak değerlendirir. Bu nedenle yoğa bu dinler içinde yer almaz. Yogaya ilişkin ilk bilgilere eski Veda metinlerinde rastlanmakla birlikte, ilkeleri ve uygulamaları çok daha geç bir dönemde, IS ilk yüzyıllarda Patancali adlı birinin yazmış olduğu Yoga-sutra (Yoga Üzerine Özdeyişler) adlı kitapta açıklanmıştır. Temelde derin düşünme tekniği olan yoga, ruhun kurtuluşu için uyulması gereken yaşam koşullarını içerir. Sözü edilen kitapta, yoga yapan kişinin soluğunu tutması, düşüncelerini belli bir noktaya ve konuya yöneltip toplaması, belirli bir duruş biçimini seçmesi ve uzun süre bu durumda kalarak içinde yaşadığı dünya ile bağlantısını kesmesi öğütlenir.

Yorum yazın