Yin ve Yang Nedir

Yin ve Yang Nedir

YİN ve YANG, mit., Çin düşüncesinde evrendeki iki ana güç. Bu düşünceye göre Yin, kadınlığı, edilgenliği, dönemliği, soğuğu ve karanlığı; Yang ise erkekliği, etkinliği, hareketli, sıcaklığı ve aydınlığı simgeler. Bu iki güç, evreni yöneten düzen ve birlik ilkesinin (tao) birbirine karşıt ve birbirini tamamlayan iki yöndür, iki yüzdür. onların birleşmesinden su, ateş, ağaç, metal ve topraktan oluşan beş öğe oluşur. İÖ 4.-3.yy’lar arasında Çin’de egemen olan bu evren düşüncesi ve anlayışı, sonraları Taoculuğu etkiledi.

Yorum yazın