Yezidiler Kimdir

Yezidiler Kimdir – Yezidiler Hakkında Bilgi

YEZİDİLER, din., Hariciliğin ibaziyye mezhebinden türeyen ve zaman içinde ayrı bir dün sayılan kolu. Basralı Yezid bin ebi Eniset-ül Harici’ce kurulmuştur. Günümüzde dağınık olarak yaklaşık 500.000 Yezidinin yaşadığı sanılır. Yezidilik inanışına göre, İslam şeriatı zaman içinde geçersiz olacaktır. Tanrı, yeni göndereceği bir peygambere yeni bir kitap indirecektir. Ayrıca Melik Tavus ya da Melik-i Tavus adını verdikleri şeytanı da Tanrı sayarlar. Bu inanışları nedeniyle Yezidilik, zamanla bir mezhepten çok bir din niteliğine bürünmüştür. Kitab-ül-Cilve ve Mushaf-ı Reş (Kara Kitap) adını verdikleri, asılları Kürtçe olan ilki 8 sayfa ve 109 satır, İkincisi 2 Sayfa ve 152 satır olan kutsal saydıkları kitaplar vardır. Tum dualarını Kürt çe yaparlar. Kitab-ül-Cilve’nin Melik-i Ta-vus’ca vahiy yoluyla peygamber saydıkları Şeyh Adiyy’e indiğini kabul ederler. Bu kitapta, öteki dinlerin kabul ettiği kutsal kitapların yanlışlıklarla dolu olduğu, iyilik ve kötülüğün ötedünyada değil, bu dünyada gerçekleştiği, her çağda yeni bir peygamber gönderileceği ve Melik-i Ta-vus’un Yezidileri koruyacağı belirtilir. Öteki kutsal kitapları Mushaf-ı Reş’te ise evrenin yaratılışı anlatılır. Bu kitaba göre, evren önce bir inci tanesi biçiminde yaratılmış, Anfar ya ra Enfar adlı kuşun sırtında 40.000 yıl kaldıktan sonda yedi günde yeri melek yaratılmış, Tanrı pazar gününden başlayarak cumartesiyle kadar süren yedi günde bu meleklerle birlikte gökyüzünü, yeryüzünü, güneşi ve ayı yarattıktan sonra meleklerden Turail (Fahrüddin) yaratma eylemine katılarak insanları ve hayvanları yaratmış, ardından da Tanrı inciyi dörde bölerek içinden boşalan sularla denizleri oluşturmuş, öteki melekler de yaratma eylemini katılarak geriye kalanları yaratmışlar.

Temel inanışlarından biri de Hz. Ali’yi insan biçiminde bürünmüş Tanrı saymalarıdır. Onlara göre Hz. Ali, Hz. Muhammet’i oeygamber olarak dünyaya göndermiştir.

Etiketler: , , ,

Yorum yazın