Yeşil Cami Bursa Hakkında Bilgi

Yeşil Cami Bursa Hakkında Bilgi

Yeşil Cami, Bursa’nın İznik ilçesi’nde cami. Osmanlı Sadrazamı Çandarlı Hayrettin Paşa’ca 1378-1391 arasında Mimar Hacı bin Musa’ya yaptırıldı, iznik’in en büyük ve en güzel camisidir: Tek şerefeli yeşil çinilerle süslü güzel minaresi nedeniyle Yeşil Cami adıyla bilinir. Ana mekânı 11

m çapında, yarımküre biçiminde bir kubbe örter; yerden yüksekliği 16.20 m’dir. Yapı, Erken Osmanlı mimarlığında, tek kubbeli sınırlı mekânı genişletmek İsteğinin ağır bastığını yansıtan bir örnektir. Son cemaat yeri üç bölmelidir. Caminin iç duvarları 3.20 m’ye kadar mermer kaplıdır. Dış duvarlar ise yontma taştan yapılmıştır. 1922’deki Yunan işgali sırasında yakıldı, Cumhuriyet döneminde onarıldı.

Yeşil Cami, Bursa’da Yeşil Caddesi üzerinde cami. Osmanlı Padişahı Çelebi Sultan Mehmet’çe (1389-1421). 1419-1424 arasında Mimar Hacı ivaz PAşa’ya yaptırıldı. Yapımını Çelebi Mehmet başlatmışsa da oğlu II. Murat’ça (1421-1451) tamamlanmıştır. Yapıda yer alan 5 ayşrı mermer yazıttan mimarının Hacı İvaz bin Ahi BayeziÇ. nakkaşının Ali bin ilyas Ali, çini ustasının Muhammet el-Mecnun olduğu öğrenilmektedir. Süslemelirin oluşturan firuze ve yeşil çinilerden dolayı Yeşil Cami olarak önlenmiştir. Erken Osmanlı mimarlığının en güzel örneklerinden biri olan cami, ters-T planlıdır. Ana mekânı

11.80 m çapında bir kubbe örter; yerden yüksekliği 24.80 m’dir. Kıble yönünde yer alan ikinci kubbe ise 10.40 m çapındadır ve yerden 22.80 m yüksekliktedir. .10 m yüksekliğinde olan mihrap bölümüne dört merdivenle geçilir. Yapının iç duvarları yerden 2 m yüksekliğe kadar altıgen biçimli ve yeşil renkli kaplıdır, iki kubbenin tam altında 20 fıskiyesi bulunan oymalı mermer havuzlu bir şadırvan yer alır. Caminin dış duvarlarının tümü mermer ve kesme taştan yapılmıştır. Son cemaat yeri yoktur. Ana giriş kapısının sağ ve solunda yer alan tek şerefeli iki minaresi, 19.yy’da yapılmıştır.

Yorum yazın