Yerebatan Sarayı

Yerebatan Sarayı

Yerebatan Sarayı, İstanbul’da Ayasofya Müzesi yakınlarında aynı adı taşıyan caddenin üzerinde yer alan kapalı sarnıç, Bazilika Sarnıcı olarak da bilinir. Sütunlarının işlemeli olması ve büyüklüğü nedeniyle halk arasında Yerebatan Sarayı adını almıştır. Bizans imparatoru iustinianos’ca (527-565) yaptırıldı, iustinianos, İstanbul’un sık sık kuşatılmasını dikkate alarak, kentin merkezi sayılan bu bölgenin su gereksinmesini sağlamak amacıyla büyük bir sarnıcın yapılmasını gerekli gördü. Her ne kadar bu büyük sarnıcın yanı sıra suriçi alanda başka sarnıçlar bulunuyorsa da bu alanda Bizans’ın en büyük dinsel yapısı olan Ayasofya ile Büyük Saray’ın yer alması, Yerebatan Sarayı’nın yapımını gerekli kıldı. Sarnıcın suyu, Cebeciköy Kemeri aracılığıyla, kentten 19 km uzaklıkta bulunan Belgrat Ormanları’ndan getiriliyordu. II. Abdülhamit döneminde (1876-1908) sarnıcın güneybatı yönüne rastlayan bölümü bir duvar örülerek kapatıldı.

Sarnıç, uzun kenarı 140 m, kısa kenarı 70 m olmak üzere 9800 m2’lik bir alanı ka-lar. içinde 4.90 m ara ile 28 sütunlu 12 sıra halinde 336 adet taş sütun vardır. Sütun başlıkları genellikle korint ve ion karışımı, çok az sayıda da işlenmemiş dor bi-çeminöedir. Sütunların yüKsekligi 9 m’öir.

Çevre duvarlarının kalınlığı 4 m’dir ve üzerleri pişmiş tuğla ile örtülüdür. Onun da üzerinde su geçirmez horasan adlı harç sıvalıdır.

Yakın zamana kadar, yağmur sularının getirdiği birikintiler nedeniyle zemini balçıkla kaplıydı. 1985’te İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nce onarıma alındı ve içindeki birikintiler temizlendi. Onarılmış ve ışıklandırılmış olarak 9 Eylül 1987’de yeniden halkın ziyaretine açıldı. Yerebatan Sarayı (Sarnıcı) günümüzde İstanbul Büyük Şeher Belediyesi’ne bağlı bir müze olarak hizmet vermektedir.

Yorum yazın