Yeni Su Kaynakları

Yeni Su Kaynakları
İnsanlığın karşı karşıya kaldığı büyük sorunlarla, bunalım ve savaşlara karşı daha iyi bir yaşam için duyduğu özlem, kaçınılmaz olarak daha fazla su tüketimine yol açmaktadır. Zaten insanlara, hayati bir gereksinim olan iyi su sağlanmadan, onların yaşam düzeylerini yükseltmeye çalışmak olanaksızdır.
Eğer, dünya nüfusunun saf su bulmaya yönelik isteklerini karşılama doğrultusunda önlemler alınmazsa, son yıllarda, Birleşmiş Milletler toplantılarında çevre sağlığına, beslenmeye, konut sorununa ilişkin olarak benimsenen kararların uygulamada ne önemi vardır?
Öncelikle önem taşıyan, insanlar ve hayvanlar için içilecek su sağlanmasıdır. Musluklarını açtıklarında sürekli olarak su bulanlar, suyun başkaları için ne kadar değerli bir besin olduğunu iyi değerlendiremezler. Gelişmekte olan ülkelerin kırsal kesimlerinde yaşayanların dörtte üçü yeterli miktarda içilecek sudan yoksundur.
Su yokluğu, suyun tüketilecek niteliklerden yoksun bulunması, insanların sağlığı açısından son derece ciddi sorunlar yaratmaktadır. Buna boyun eğmek, uygarlığımız için onur kırıcı olacaktır. İçilecek suyun dışında tarım için de su gerekmektedir.
Birleşmiş Milletlerin su ve çölleşme olgularına ilişkin olarak 1977 yılı içinde iki konferans düzenlenmesi oldukça anlamlıdır. Gerçekten de bu iki sorun,birbirlerine kopmaz bağlarla bağlıdır.
Dünya enerji bunalımı nedeniyle, hidroelektrik kaynaklar, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda daha da büyük bir değer kazanmıştır, öte yandan sanayide büyük çapta su kullanılması gerekmektedir. Sanayide duyulan su gereksinimi, çoğu kez, en gelişmiş ülkelerdeki ev işleri ve tarım faaliyetleri için gereken su miktarını aşmaktadır.

Yorum yazın