Yehova Şahitleri Kimdir – Yehova Şahitleri Nedir

Yehova Şahitleri Kimdir – Yehova Şahitleri Nedir

YEHOVA ŞAHİTLERİ, din. 1874te ABD’de Ch. Taze Russel’ca kurulan Hıristiyan dinsel topluluk. Önceleri Uluslararası Kutsal Kitap inceleyenleri olarak kendilerini tanıttılar. 1931’de ABD’de toplanan bir kongrede Hıristiyan mezheplerden ve Yahudilerden ayırt edebilmek için kendilerini Yahova Şehitleri adını verdiler. Onlar, Tevrat’ın Çıkış Bap 111/13-15’te anlatıldığı gibi Tevrat’ı Yehova’nın kelamı olarak kabul ederler; Hıristiyan kiliselerinin kabul ettikleri “üçlük” ve “canın ölmezliği” gibi öğretileri reddederler. 1914’teTanrı’nın krallığının gökte görünmez bir biçimde İsa’ca kurulduğuna ve şimdi yaşamakta olan kuşak içinde Tanrı’nın Armagedon adı verilen savaşta tüm kötülüğü yok edeceğine ve sonra yeryüzünü bir cennet haline dönüştüreceğine, ölüleri dirilteceğine ve Tanrı’ya boyun eğenlere ölümsüzlük verileceğine, inananlar arasından yalnızca 144.000 kişinin gökte, geriye kalanların ise yeryüzünde yaşayacaklarına inanırlar. Yaşadıkları ülkelerde siyasal etkinliklere katılmazlar. Vicdani nedenlerden dolayı askerlik yapmayı reddederler. Kan naklinin dışında tıbbı tedaviyi kabul ederler. Hahamları yoksa da gezici vaizleri vardır, ikinci Dünya Savaşı öncesinde, Nazi Almanyası ile Faşit İtalya’da yaşayanlar izlendi ve işkenceye uğradı, birçoğu da toplama kamplarında öldürüldü. Günümüzde sosyalist ülkelerle Arap ülkeleri dışında görüşlerini özgürce yaymaktaydılar. Resmi kurumlan olan Watch Tower Bible and Society, New York’tadır. Öğretilerini gazete, dergi, broşür ve çeşitli yayın yollarıyla tanıtırlar.

Yorum yazın