Yehova Nedir – Yehova Anlamı

Yehova Nedir – Yehova Anlamı

YEHOVA ya da YAHOVA, Yahudilerin Tanrı’ya verdikleri ad. ibranice odur anlamına gelen yahu deyiminden türemiştir.
Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat’ın Exodus (Çıkış) adını taşıyan bölümünde anlatıldığına göre, Horeb Dağı’nda (Tanrı Dağı) kendisine görünen Tanrı’ya Musa dedi ki: ‘ işte ben israiloğullarına geldiğim zaman, onlara: Atalarınızın Tanrısı beni size gönderdi, desem ve onlar bana: Onun adı nedir? derlerse onlara ne diyeyim? Ve Tanrı Musa’ya dedi ki: İsrailoğullarına böyle diyeceksin: Beni size Ben Olanım ve dedi: Beni size Ben im gönderdi. Ve yine Tanrı Musa’ya dedi: israiloğullarına böyle diyeceksin. Atalarınızın Tanrısı, İbrahim’in Tanrısı, ishak’ın Tanrısı, Yakup’-un Tanrısı Yehova beni size gönderdi; sonsuza kadar adım bu ve dönemden döneme anılmam budur” (Tevrat, Bap 111/13-15). Bu nedenle Yahudiler Tanrıya O’dur anlamına gelen Yahu ya da Yaho demişler, sonra da bu deyimi var olan anlamına gelen Yehova ya da Yahova biçimine dönüştürmüşler

Yorum yazın