Yasin Suresi Hakkında Bilgi

Yasin Suresi Hakkında Bilgi

YASİN SURESİ, Kuran-ı Kerim’in 36. suresi. Mekke’de inmiştir. 83 ayetten oluşur. Surenin ilk ayeti ya sin harfleriyle başladığından bu adla bilinir. Sure şu ayetlerle başlar: “Ey insan. Doğruyu bildiren Kuran hakkı için, işte sen besbelli ki, Allah’ın gönderdiği elçilerden birisin, insanlara doğru yolu göstermek için, erkli ve esirgeyici olan Allah’ın bildirdiği doğru yolu, ataları uyarılmadığından gaflet içinde kalmış olan bir ulusu uyarmakjçin”. Surenin öteki ayetlerinde, İslamlık öncesindeki başka dinlere inananların yaptıkları kötülükler nedeniyle uğradıkları azaplardan söz edilir. Allah’ın gücüne ilişkin örnekler verilir. Surenin son ayetleri ise şöyledir: “Bu çürümüş olan kemiklere kim can verecekmiş diyor. Ya Muhammet de ki, onları ilk kez yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkartan O’dur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onlar gibisini yaratmaya kaadir değil midir? Elbette kaadirdir. O her şeyi yaratan ve bilendir. O, bir şey dilediği zaman, buyruğu yalnızca o şeye “Ol” demektir; hemen olur. Her şeyin hükümranlığı kudretli elinde bulunan Allah’ın şanı ne kadar yücedir. Siz ancak O’na döndürüleceksiniz”.

Sure, Hz. Muhammet’çe Kuran’ın kalbi olarak nitelendirilmiş, hadislerinde Yasin Suresi’nin ölüler için okunmasını öğütle-miştir. Son ayetlerde ise Allah’ın ölümden sonra insanları nasıl dirilteceğinden söz edilir.

Yorum yazın