Yalancı Yasemin

Yalancı Yasemin

YALANCIYASEMİN, bot., (Lat. Phila-delphus). Taşkırangiller (Saxifrangaceae) familyasından çalı türü.

Kuzey Amerika, Güney Avrupa, Kafkasya ve Doğu Asya’da doğal olarak yetişir. Kış mevsiminde yapraklarını döker. Yaprak sapının dip bölümüyle örtülü olan küçük tomurcuklar dıştan görülmezler. Yapraklar karşılıklı dizilidir. Kenarları tam ya da dişli olup dip kesiminde 3-5 damar bulunur. Çiçekleri beyaz renkli, bazen de dip kesiminde menekşe rengindedir, genellikle salkım durumunda kurullar oluştururlarsa da bazen tek tek de bulunurlar. Meyvesi bol tohumlu bir kapsüldür. Alt ya da orta durumlu olan yumurtalık dört gözlüdür. Doğal olarak yetişen 0 kadar türü vardır ve çoğu güzel kokulu çiçeklere sahiptir. Bu nedenle parka ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Filbahri (Philadelp-hus coronarius) türüne Türkiye’de sıkça rastlanır.

Yorum yazın