Yahudilikte Şabat Günü

Yahudilikte Şabat Günü

İbranice’de Şabat’tan başka günlerin adı yoktur. Bunlara yalnızca birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı gün denir. Yedinci gün Şabat’tır.
Bütün hafta çalışan Yahudi için Şabat (Cumartesi), dinlenme günüdür. Yahudiler bu güne
büyük özen gösterirler. En iyi kılıklar, en seçme yemekler hep o gün için saklanır. Şabat günü,
cuma akşamı başlar. Yahudi erkekleri, cuma akşamı Sinagoga gitmek zorundadırlar. Oraya gidenler,
Tanrıya yüksek sesle ya da fısıldayarak dua ederler.
Şabat’ta ev kadını yemek pişirmez, bu nedenle ya soğuk yenecek yemekler hazırlanır ya da yemekler cuma gününden sıcak tutulur. Kadın önce Şabat ışıklarını yakar, dua eder. Duası bitince, artık Şabat başlamıştır; ne ışık, ne de ateş yakabilir. Sofranın başı babaya ayrılır. Buraya bir kupa şarap, iki yanına da iki Şabat ekmeği konur.
Evin kadını bunları hazırladıktan sonra, erkeklerin Sinagog’dan gelmelerini bekler.
Evdeki tören, güneşin batmasıyla başlar. Bütün aile sofraya oturur, baba duasını okur. Yemek yenir. Bu sırada ilahilerin de okunduğu olur.
Asıl Şabat, yani cumartesi günü sabahı Sinagog’da bir ayin düzenlenir. Burada en büyük yeri, Tevrat okuma alır.
Şabat günü çalgı çalmak yasaktır, ama birlikte şarkı söylenebilir. Hastalar, bugün öğleden önce ziyaret edilir. Yemekten sonra öğle uykusuna yatmak âdettir. Şabatın başlangıcı gibi, sonu da belirli bir törenle kutlanır. Bu törenler, sofu Yahudi ailelerinde süregelen Şekildir. Modern Yahudilerde, Şabat törenlerinin pek çoğu terk edilmiş bulunmaktadır.

Yorum yazın