Yahudilikte Haram Olan Yiyecekler

Yahudilikte Haram Olan Yiyecekler

Yahudilerde bazı yiyecek ve içecekler için kesin yasaklar vardır. Domuz ve kesilirken kanları akmayan hayvanların etlerini, midye ve istiridye gibi kabuklu deniz hayvanlarını yemek yasaktır.
Yahudilerde boğazlanan hayvanın, ister dört ayaklı, ister kümes hayvanı ve kuş olsun, nefes ve yemek borusunun tümüyle kesilmesi gerektir. Bıçak hiç durdurulmadan işleyecektir. Bir an bile durulacak olursa kesme kuralı bozulur. Böylece hayvan “Nehela”, yani leş sayılır ve yenmez.
Kesilen hayvanın iç organlarında hastalık görülürse, o hayvan da Yahudiler için “murdar” olmuştur ve yenmesi sakıncalıdır. Yırtıcı bir hayvanın paraladığı hayvanın eti için de aynı inanç vardır.
Gerektiği gibi kesilmiş ve hastalıksız olduğu anlaşılmış bir hayvanın da her tarafı yenmez. Koyu dindar Yahudiler, hayvanların butunu yemekten kaçınırlar.
En büyük yasak, kan ile ilgilidir. Tevrat’ta canın kanda olduğu belirtilmiş, etle birlikte canın da yenmemesi buyurulmuştur. Bu nedenle etin kanının çıkarılması gerekir. Buna uyan ev kadınları, etleri bir kez de suya koyarak kanını tümüyle çıkartmaya çalışırlar.
Geleneklerine bağlı bir Yahudi ailesinin mutfağında tencere, tava, kap kacak hatta bulaşık bezi hep iki takım olarak bulundurulur. Bunun nedeni, etli ve sütlülerin birbirinden ayrılmaları yolundaki kuraldır. Bu tür yemekleri, ancak aralarında belirli bir süre geçtikten sonra yemek uygundur.
Tüm bu yasaklar günümüzde eski sıkılığını yitirmişlerdir. Yahudilerde şarap yasak değildir. Ama yalnızca bir Yahudinin gözetimi altında yapılan şarabın içilmesine izin verilir. Ancak reformcu Yahudilerde şaraba ilişkin yasaklar tümüyle kaldırılmıştır.

Yorum yazın