Yahudilikte Doğum ve Ölüm Törenleri

Yahudilikte Doğum ve Ölüm Törenleri

Yahudiler tapınırlarken, hemen her zaman birtakım kurallara uyarlar. Dinsel yönden kadınlara düşen bir ödev yoktur. Bunların tümünü erkekler yerine getirir.
Bir Yahudi ailesinde doğum olursa, eş – dost hısım akraba, anne ve babayı kutlar. Doğan çocuk erkek ise sünnet için hazırlıklara başlanır. Sünnet, bir Yahudinin yaşamındaki ilk önemli dinsel ödevdir.
Sünnet, doğumdan sekiz gün sonra gerçekleştirilir. Bu işi “Mohel” denilen sünnetçiler yapar. Yahudilerde sünnet, sevinçli bir olaydır. Bu nedenle çocuğun sünnet edildiği oda çiçeklerle süslenir, mumlar yakılır.
Yahudilerde geleneksel sünnet ş%|e yapılır: Sandek, yani kirve çocuğu kucağına alır, dizlerinin üzerine yatırır. Böylece çocuğu resmen Yahudi topluluğuna almış olur. Mohel bundan sonra dua eder. Sünnet süresinde oradakiler, ‘Topluluğa nasıl girdiyse, dine, evliliğe ve iyi işlere de öyle
girsin” diye dua ederler. Bu sırada sünnetçi işini tamamlar, çocuğu anasına gönderir. Bu törende çocuğa ad da takılır.
Doğan çocuk kız olursa, yalnızca bir ad takma töreniyle yetinilir.
Bir erkek çocuk 12 yaşını 1 ay geçince “Bar misva” yani “dinsel yasanın oğlu” sayılır ve Yahudi kurallarına uyma zorundadır. Bundan sonra onun yaptıklarından ve yapmadıklarından babası sorumlu değildir. Bu tarihten sonraki Sabbat gününde sinagoga gider, orada “Bar misva” diye çağırılır. Tevrat’tan bir bölüm okur. Bu törende bütün aile hazır bulunur. Artık çocuk, tapınmada yetişkinlerle eşit duruma gelmiş sayılır.
Evlenme törenleri genel olarak sinagogda kutlanır. Evlenme günü, yeni çift oruçlu olur. Törende “tallit” adı verilen dua atkısı örterler. Dualar, ilahiler İbranice okunur. Gelinle damat, hahamın verdiği kupadan şarap içerler. Gelinin duvağı açılır. Damat, gelinin parmağına yüzüğü takar. Artık “Erusin”, yani nikâh tamamlanmıştır.
Yahudilerde boşanma, her iki tarafın rızası ile olur. Haham ancak, devletin yetkili makamları işi sonuçlandırdıktan sonra boşanma işlemini yapabilir.
Yahudilerde ölülerle “Hebra kaddışa”, yani “Kutsal birlik”ten özel görevli kadın ve erkekler ilgilenirler, ölü yıkandıktan sonra beyaz bezden takke, gömlek, don, kuşak ve kemerden oluşan (erkeklerde bir de dua atkısı) kefene sarılır, doğrudan doğruya toprağa değecek şekilde gömülür.

Yorum yazın