Vietkong Nedir

Vietkong Nedir

Vietkong, Vietnam dilinde tam adı vİet nam cong san (Vietnam Komünistleri), Kuzey Vietnam Ordusu’nun desteğiyle, 1950’lerin sonu ile 1975 arasında Güney Vietnam’a, 1960’ların başı ile 1973 arasında da ABD’ye karşı savaşan gerilla örgütü. 1950’lerin ortalarında Güney Vietnam’da Başkan Ngo Dinh Diem yönetimine karşı çeşitli grupların bir araya gelmesiyle oluştu. 1960’ta Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi’ nin askeri kanadına dönüştü. Ulusal Kurtuluş Cephesi 1969’da Geçici Devrimci Hükü-met’ini oluşturmak üzere Güney Vietnam’da Vietkong denetiminde kalan bölgelerdeki öteki gruplarla birleşti. Hareketin ana amacı Güney Vietnam yönetiminin yıkılması, Güney ve Kuzey Vietnam’ın yeniden birleş-tirilmesiydi.
Güney Vietnam’da Diem yönetimine karşı ilk devrimci etkinlikler Hoa Hao ve Cao Dai mezhepleri yanlılarınca başlatıldı. Komünistlerin ağırlığındaki ulusal cephe örgütü Viet Minh’in güneyde kalan eski unsur-lan da 1954’ten sonra onlara katıldı. Bundan sonra Vietkong askerlerinin büyük çoğunluğunu güneyliler oluşturmakla birlikte eğitim, silah ve destek unsurları Güney Vietnam’a sızan Kuzey Vietnam Ordusu askerlerince sağlanıyordu. Vietkong ağırlıklı olarak pusu, şiddet eylemi ve sabotaja dayalı bir gerilla savaşı yürüttü. Yoğun nüfuslu merkezleri hükümet kuvvetlerine bırakarak daha çok kırsal alanlan elde tutacak küçük gerilla birlikleri kullandı.

1971-73 arasında Paris’te sürdürülen barış görüşmelerine Geçici Devrimci Hükümet’in atadığı temsilciler de katıldı. Burada varılan anlaşmanın koşullarına göre Güney Vietnam’ın geleceğini belirleyecek genel seçimlere değin Geçici Devrimci Hükümet kendi denetimindeki bölgelerde tek yetkili organ olacaktı. İki tarafın da askeri konumlarını sağlamlaştırma ve elde ettikleri topraklan genişletme girişimleri sonunda banş anlaşması geçerliğini yitirdi. Kuzey Vietnam’ın Güney Vietnam’ı bütünüyle ele geçirmesi ve 1975 ilkbahannda Nguyen Van Thieu hükümetinin hızla çökmesi üzerine Geçici Devrimci Hükümet güneyde iktidan ele geçirdi. Ertesi yıl ülkenin birleşmesiyle Geçici Devrimci Hükümet öbür siyasal gruplarla bir Ulusal Birleşik Cephe oluşturdu. Güney Vietnam’da gerçek siyasal iktidar çok geçmeden Vietnam Komünist Partisi ile partinin Kuzey Vietnam’daki önderliğinin elinde toplandı.

Yorum yazın