Veteriner Hekimlik Mesleği

Veteriner Hekimlik Mesleği Nedir

veteriner hekimlik, hayvan hastalıklarının önlenmesi, tanınması ve tedavi edilmesiyle ilgilenen uzmanlık dalı. İÖ 2000 yıllarında Babil ve Eski Mısır’da bir uzmanlık dalı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Avrupa’da veterinerlik eğitimi veren kurumlar 18. yüzyılın sonlarında açıldı. Günümüzde veteriner hekimlik hayvan hastalıklarının yanı sıra insana omurgalı hayvanlardan geçen hastalıkları da kapsamına almaktadır.

Türkiye’de veterinerlik 19. yüzyıla değin görenek yoluyla yetişmiş kişilerce yapılıyordu. Veterinerlik eğitimi 1841’de Prusyalı veteriner Godlewsky’nin önerisiyle süvari sınıflarına veterinerlik dersi konmasıyla başladı. 1849’da İstanbul’da Mekteb-i Harbiye’de (bugün Kara Harp Okulu) dört yıllık veteriner sınıflan açıldı. Bu sınıflar 1910’da Askeri Baytar Mektebi adıyla ayn bir okul durumuna getirildi. Bu okul 1921’de Mülkiye Baytar Mektebi ile birleştirilerek Baytar Mekteb-i Âlisi adını aldı. 1933’te Ankara’ya taşınan okul, sonradan

Ankara Üniversitesi’ne bağlı Veteriner Fakültesi’ne dönüştü. Daha sonraki yıllarda yeni veteriner fakültelerinin açılmasıyla veteriner hekimliği eğitimi de yaygınlaştı.

Veteriner hekimliği mesleğiyle ilgili ilk hukuksal düzenleme 9 Mart 1954 tarihli ve 6343 sayılı yasayla yapıldı. Veteriner hekimlerin meslek kuruluşu Türk Veteriner Hekimleri Birliği de aynı tarihte kuruldu.

Yorum yazın