Veraset ve intikal vergisi Nedir

Veraset ve intikal vergisi Nedir
veraset ve intikal vergisi, veraset yoluyla ya da herhangi biçimde karşılıksız olarak bir kişinin mal varlığından başka bir kişinin mal varlığına geçen taşınır ya da taşınmaz mallar üzerinden alınan vergi.

Türk hukuk sisteminde veraset ve intikal vergisi hem mülkilik (yerellik), hem de kişisellik ilkesine göre düzenlenmiştir. Buna göre Türkiye’de bulunan malların veraset ya da bağış yoluyla geçişi, sahiplerinin vatandaşlığına bakılmaksızın vergiye tabidir. Türk vatandaşlarına ait mallar nerede olursa olsun veraset ya da bağış yoluyla geçtiğinde vergi kapsamına girer. Türk vatandaşlarının yabancı bir ülkede veraset ya da bağış yoluyla edindikleri mallar da vergilendirilir. Bu konuda bazı ülkelerle çifte vergilendirmeyi önleyici antlaşmalar yapılmıştır. Veraset ve intikal vergisi oldukça karmaşık ve iki aşamalı bir tarh yöntemini içerir. İlk aşama mükellefin beyanı, İkincisi ise vergi dairesinin istemi üzerine takdir komisyonunca yapılan değerleme işleminden oluşur. Vergi oranı iki etkene bağlı bir artan oranda uygulanır. Bu etkenlerden biri matrah diliminin yükselmesi, öteki de mirasçının miras bırakana olan hısımlık yakınlığıdır.

Etiketler:

Yorum yazın