Venedik Okulu Nedir

Venedik Okulu Nedir
Venedik Okulu, Venedikli Rönesans sanatçılarının, özellikle de ressamların oluşturduğu sanat çevresi. Rakip kentler Floransa ve Roma gibi Venedik de Batı Avrupa sanatının gelişimi içinde zaman zaman önemli ve etkili bir rol oynadı. Ama her dönemde Venedik Okulu ressamlarının en önemli özelliği, ışık ve renk sevgisi oldu.

Rönesans’ın başlarında Venedik’teki en önemli ressamların ilki, Gentile da Fabria-no’nun bir öğrencisi olan Jacopo Bellini’y-di(*). Günümüze ulaşan iki taslak defterinden anlaşıldığına göre oğulları Gentile ve Giovanni ile damadı Andrea Mantegna(*) ünlü kompozisyonlarının pek çoğunda Ja-copo’dan etkilenmişlerdi. Gentile Bellini(*) bir süre İstanbul’da II. Mehmed’in (Fatih) saray ressamı olmuştu. Giovanni Bellini(*) kendi kuşağının en önemli öğretmeniydi; Giorgione (1477-1510), Tiziano (1488/90-1576), Jacopo Vecchio (y. 1480-1528) ve Sebastiano del Piombo (y. 1485-1547) gibi öğrenciler yetiştirdi. O sıralarda Venedik’e getirilen Flaman resimlerine, özellikle de manzaralara büyük bir ilgi duydu ve yaptığı birçok Madonna kompozisyonunu zenginleştirmek için doğa görünümlerinden yararlandı. Son dönem yapıtları tümüyle Yüksek

Rönesans üslubunun örnekleriydi. Giovan-ni’nin çevresindeki başarılı sanatçılardan başka Vittore Carpaccio (1460-1525/26), Vivarini ailesi ve daha sonraki tarihlerde Bassano ailesi üyeleri gibi başka Venedik Okulu ressamları da yetişti.

Giorgione’nin erken ölümüyle Venedik Okulu’nun en umut veren ustalarından biri eksildi. Giorgione’nin yarım kalan resimlerini Tiziano ya da Sebastiano’nun tamamladığı sanılır.

Giovanni Bellini’nin ölümü üzerine Tizia-no(*) Venedik Cumhuriyeti’nin ressamı oldu ve izleyen yarım yüzyıl boyunca Venedik resmini önemli ölçüde etkiledi. Başka pek çok ressam onun zengin renklerini ve resim tekniğini taklit etti. Hem dinsel, hem de klasik konularla ilgilenmesine karşın, en çok psikolojik açıdan etkileyici portreleriyle tanınan Tiziano 1533’te şövalye yapıldı ve İmparator V. Karl’ın (Şarlken) saray ressamlığına atandı.

Venedik Okulu’nun son ustalarından Ja-copo Tintoretto(*), Paolo Veronese(*) ve El Greco(*) Tiziano’dan güçlü bir biçimde etkilendiler. Tintoretto Venedik’te Maniye-rizmin önde gelen temsilcilerindendi; Vero-nese becerikli ve yetenekli bir bezemeciydi; yarattığı kişisel üslup için İspanya’da daha uygun bir ortam bulan El Greco ise mistisizme tutkuyla bağlıydı.

Venedik Okulu son önemli dönemini 18. yüzyılda, Canaletto(*), Giovanni Tiepo-lo(*), Bernardo Bellotto(*) ve Francesco Guardi(*) gibi uluslararası ün kazanan usta ressamlarla yaşadı.

Yorum yazın