Vekaletsiz İş Görme Nedir

Vekaletsiz İş Görme Nedir
vekâletsiz işgörme, bir kimsenin, yasaya ya da sözleşmeye bağlı herhangi bir yetkisi bulunmadan, başka bir kişinin işlerine, o kişinin ya da kendisinin yararı için karışması. İş sahibi yapılan işi onaylarsa, bu durumda vekillik kuralları uygulanır. Vekâletsiz işgörmeye sözleşme benzeri bir nitelik tanınması, olumsuz bazı sonuçları önceden bertaraf etmeye yöneliktir. Vekâlet olmasa bile ilgililerin bazı koşullarla tazminat gibi bazı olanaklardan yararlanabilmesi bu durumdan kaynaklanır.

Yorum yazın