Vefk Nedir Nasıl Yapılır

Vefk Nedir Nasıl Yapılır

vefk, anlamı belirsiz bazı sözcüklerle Tanrı adlarının, bazı âyetlerin ve surelerin belli sayılarda yinelenmesine dayanan bir tür büyü.

Küçük karelere ayrılmış bir kare ya da dikdörtgen içine belli kurallara göre sayı, harf ya da sözcüklerin yazılmasıyla düzenlenir. En yaygın olarak 3×3, 4×4 ve 5×5’li kareler kullanılır. Buna göre kullanılacak sözcük ya da Tanrı adının ebced hesabıyla belirlenen sayısal değeri çeşitli sayılara ayrılarak kareler içine yerleştirilir. Karelerin içine yerleştirilen sayılar soldan sağa ya da yukarıdan aşağıya toplandığında sözcüğün sayısal değeri elde edilmelidir. Bu düzenlemeyle vefldn konusu olan sözcük, ad, âyet ya da surenin, sayıların toplamınca yinelendiği ve böylece gizli gücünün ortaya çıkarıldığı kabul edilir. Sayılarla birlikte harflerin, sözcüklerin kullanıldığı da olur.

Vefkler içerdikleri gizli güçlerin niteliğine göre bir hastalıktan ya da bir felaketten kurtulma gibi amaçlarla kullanılır. İslam dünyasına Hint ve Sabii kültürlerinden geçmiş olan vefklerin ilk örneklerine Cabir bin Hayyan’ın (ü. 9. yy) yapıtlarında rastlanır. Resailü İhvanü’s-Safa adıyla anılan yapıtlarda vefklerin düzenlenişine ilişkin bilgiler verilir. Sabit bin Kurra’nın da vefklere ilişkin bir yapıtı olduğu bilinmektedir. Gazali el-Munkizu mine’d-Dalâl (1948; Dalâletten Hidayete, 1972) adlı yapıtında, sonradan Hatem-i Gazali olarak anılan bir vefkten söz eder. Daha sonraki tarihlerde konuya ilişkin olarak yazılmış başka kapsamlı yapıtlar da vardır. Halk arasında günümüzde de yoğun ilgi gören Şemsii’l-Maarif, Kenzu’l-Havas, Gizli İlimler Hâzinesi gibi bazı yapıtlarda bütün Tanrı adlarıyla surelerin gizli güçlerini ve bu güçleri ortaya çıkararak çeşitli amaçlar için kullanma yöntemlerini gösteren geniş bilgiler ve sayısız vefk örnekleri verilmektedir.

Yorum yazın