Vasiyeti tenfiz memuru Nedir

Vasiyeti tenfiz memuru Nedir
vasiyeti tenfiz memuru, vasiyette bulunan kişinin, son isteklerini yerine getirmek, mirasını bölüştürmek ve bununla ilgili işlemleri yürütmek üzere atadığı kişi. Bu atamayı öğrenen kişinin 15 gün içinde görevi kabul ya da red kararını bildirmesi gerekir. Bu süre içinde hiçbir yanıt verilmemesi, görevi kabul sayılır. Hizmeti karşılığında uygun bir ücret isteme hakkı olan tenfiz memuru, vasiyeti hazırlayanın istekleri doğrultusunda mal varlığını yönetme, alacaktan tahsil etmek, borçlan ödeme ve terekeyi vârisler arasında paylaştırma gibi görevleri yerine getirir. Ortada vasiyet ve taşınmaz mal yoksa ve vârisler mirasın nasıl paylaşılacağına kendi aralarında karar vere-biliyorlarsa, tenfiz memuruna gerek duyulmaz.

Yorum yazın