Varidat Nedir

Varidat Nedir
varidat (Arapçada “gelenler”), tekil varîd. tasavvufta, mutasavvıfın kalbine gelen söz, anlam ya da hal.

Söz ve anlam biçiminde gelen varidat, hatır (çoğul havatır) olarak adlandınlır. Hal biçiminde olan varidat ise varid-i sürür (sevinç varidi), varid-i hüzn (hüzün varidi), darlık varidi (varid-i kabz), genişlik varidi (varid-i bast) gibi adlarla anılır. Mutasavvıfın kalbine gelen söz ve anlamların başlıca dört kaynağı vardır: Tanrı, melek, nefs ve şeytan. Tanrı’dan gelenlere hatır-ı Hak, melekten gelenlere ilham, nefsten gelenlere hevacis, şeytandan gelenlere visvas (vesvese) denir. Tann’dan gelenlerin tevhid nuruyla, melekten gelenlerinse marifet nuruyla bilindiğine inanılır. Nefs, iman nuruyla heva ve hevesinden alıkonur. Şeytana ise İslam nuruyla karşı konulur.

Yorum yazın