Vantrolog Nedir

Vantrolog Nedir
vantrolog, gösteri amacıyla konuşurken sesin kendinden uzak bir yerden ya da başka bir nesneden geldiği izlenimini verebilen kişi. Ses aynı zamanda tizleşmiş olduğundan farklı bir kişilik kazanarak vantriloğun yarattığı etkiyi güçlendirir. Önceleri vantrilogların soluk alırken karınlarını kullandığı düşünüldüğünden vantrilog sözcüğü Latince venter (karın) ve loquor (konuşmak) sözcüklerinden türetildi. Vantrolog konuşurken sözcüklerin biçimlenme mekanizması normaldir; buna karşılık soluğunu çok yavaş verir, daraltarak ve ağzını mümkün olduğunca az açarak sesleri boğuklaştırır, dilini yalnız ucu oynayacak biçimde geri çeker. Ses telleri üzerindeki baskı sesin dağılmasına neden olur; baskı arttıkça sesin daha uzaktan geldiği sanılır.

Vantrolog gösterisini yaparken genellikle bir kukla kullanılır. Kuklanın ağzım eliyle açıp kaparken kendi dudaklarının hareketsiz kalması sesin kendisinden değil kukladan geldiği izlenimini verir. Kukla kullanmayan vantrologlar izleyicilerin ilgisini sesin geldiğini sandıkları nesneye ya da yere çekmek için pantomim yaparlar.

Vantrologluğun kökleri çok eskilere, Mısır ve İbrani uygarlıklarına dayanır. Atinalı Eurykles Eski Yunan’ın en ünlü vantroloğuydu; Eski Yunanda vantrologlara Eurykleides ya da engastrimanteis (karından kehanet verenler) adı verilirdi. Eski zamanlarda vantrilog rahiplerin de bulunduğu ve Mısırlıların konuşan heykellerinin ya da sesiyle hırsızları korkutup kaçıran Paktolos Irmağı taşı gibi mucizelerin de böylece açıklanabileceği düşünülmektedir. Zulular, Maoriler ve Eskimolar gibi pek çok halkta da vantrologlar vardı. Gösteri yapan ilk vantrologlar 16. yüzyılda Fransa Kralı I. François’nın uşağı olan Louis Brabant ile

17. yüzyılın ilk yansında İngiltere Kralı I. Charles’ın vantriloğu olan Henry King’di.

18. yüzyılda geliştirilen vantrologluk ABD ve Avrupa’da gösteri dünyasında önemli bir yer tutar. Günümüzde en tanınmış vantrologlar arasında ABD’li Edgar Bergen ile Fransız Robert Lamouret sayılabilir.

Yorum yazın