Vampir Nedir

Vampir Nedir
vampir, bir sapkının, suçlunun ya da intihar etmiş bir kişinin, geceleri çoğunlukla yarasa biçiminde mezarından çıkarak, in-şanlann kanını emdiğine inanılan ruhu. İnanışa göre gün doğarken mezarına ya da memleketinin toprağıyla dolu tabutuna geri dönmek zorundadır. Kurbanları da öldükten sonra vampirleşir. Asya ve Avrupa’da çok yaygın olsa da vampir inanışı büyük ölçüde Slav ve Macar kökenlidir. Özellikle 1730-35 arasında Macaristan’da çok sayıda vampir öyküsü ortaya çıkmıştır.

Eski halk inanışındaki yaratıklar arasında 20. yüzyıl edebiyatında en çok işleneni vampir oldu. Özellikle İngiliz yazar Bram Stoker’in Gotik üsluptaki Dracula (1897; Drakula Kan İçen Adam, 1940) romanı, bu türün tutulmasında önemli rol oynadı. Romanın “ölmemiş” kötü kişisi Transilvanyalı Kont Dracula edebiyattaki en iyi vampir tipi oldu. Romana dayanan tiyatro oyunu (1927) ve bir dizi popüler filmle vampir inanışı daha da yaygınlaştı. Bela Lugosi’nin oynadığı Tod Brovvning’in klasik Dracula (1931) filmi 20. yüzyıl ortalarından sonra çevrilen birçok vampir filmine örnek oluşturdu.

Vampirleri tanıma (gölge yapmaz ve aynada görülmezler) ve uzaklaştırma yöntemleri (çarmıh gösterme, uyurken boyna sarmı-saktan bir gerdanlık takma) her çocuk tarafından bilinir. İnanışa göre vampirler kalplerine bir kazık saplanarak, bedenleri yakılarak ya da gündüz bulundukları yerler yıkılarak öldürülebilirler.

Yorum yazın