Valide Bendi Nedir

Valide Bendi Nedir
Valide Bendi, İstanbul’da Belgrad Ormanında, Bahçeköy’ün kuzeyinde, Arabacı Mandırası Deresinin doğu kolunun suyunu toplayan bend. III. Selim’in annesi Valide Mihrişah Sultan adına 1796’da yaptınlmış-tır. 11,25 m yüksekliğinde, dış (mansap) yüzü şevli bir duvardan oluşur. Bu duvar göle doğru (menba yanı) bir girinti yapan kırıklı bir çizgi izler. Bu çizgi boyunca uzunluğu 104 m’ye yakındır.

Genişliği tepede yaklaşık 5 m, tabanda 6,30 m’dir. Mansap yüzünde dışa doğru taşan 5 m eninde iki tane payanda kulesiyle güçlendirilmiştir. Menba yüzü ve üst yüzeyinin tabanı mermer levhalarla kaplıdır. Göle bakan kenarı yaklaşık 70 cm yüksekliğindeki mermer bir parapetle çevrilidir. Parapeti iç yandan “S” biçiminde mermer payandalar destekler. Yazıt taşı da tam ortada, bu parepetin üzerindedir.

Yorum yazın