Valanjiniyen Kat Nedir

Valanjiniyen Kat Nedir
Valanjiniyen Kat, Alt Kretase (Tebeşir) Döneminde oluşan kayaç katmanlarının dünya ölçeğinde rastlanan standart bölümü ve bu kayaçların çökeldiği zaman dilimi (Kretase Dönemi y. 136-65 milyon yıl önce). Beriasiyen Katın üzerinde ve Hoteri-viyen Katın altında yer alan Valanjiniyen Kat kayaçlan İngiltere’de ve Avrupa’nın öbür bölgelerinde Wealden Yataklarının belirli bölümleriyle temsil edilir; İsviçre Alpleri ile Ortadoğu’da kireçtaşları egemendir. Valanjiniyen kayaçlar Hindistan, Avustralya, Japonya, Moğolistan ve Sibirya’nın kuzeyinde kumtaşlarından; Yeni Zelanda. Moğolistan’ın bazı kesimleri ve Afrika’nın kuzey bölgelerinde ise şeyllerden oluşur. Valanjiniyen Kat, özgün ammonit kafadanayaklılarla ayırt edilen ve daha kısa zaman dilimlerine işaret eden üç alt bölüme ayrılır.

Yorum yazın