Vaiz Kürsüsü Nedir

Vaiz Kürsüsü Nedir
vaiz kürsüsü, vaaz kürsüsü olarak da bilinir, kilisede ayin sırasında vaaz verilen, yerden yüksekçe, üzeri kapalı kürsü.

İlk bazilikalarda portatif kürsüler kullanılıyordu. 6. yüzyılda sabit bir öğe durumuna gelen kürsü Bizans Dönemiyle Erken Romanesk Dönemde kilise yapısının aynlmaz bir parçası oldu. Rus Ortodoks Kilisesi’nde iko-nostasis’in(*) önündeki bir merdiven, Bizans Kilisesi’nde ise gene ikonostasis’in kapılannın önündeki bir masa biçimindeydi.

Vaiz kürsüsü, altarın genellikle doğu uçta yer aldığı haç planlı kiliselerde, orta nefin kuzey yanında bulunur. Çoğu zaman yapının ayaklarından birine bitişiktir; bazen de ayrı bir kaidenin ya da ince sütunların üstüne oturur. Genellikle altı ya da sekiz kenarlıdır, kısa bir merdivenle çıkılır. Bazen üzerinde, sesi yansıtmaya da yarayan bezemeli, bir çatısı olur. Kilisenin içinden girilen, ama yapının dışında bulunan vaiz kürsüleri de vardır. Manastır yemekhanelerinde keşişlerin yemek sırasında dua okuduğu kürsüler de bir tür vaiz kürsüsüdür.

Yorum yazın