Uyuz otu Bitkisi

Uyuz otu Bitkisi Hakkında Bilgiler

uyuzotu tarakotugiller (Dipsacaceae) familyasının Scabiosa cinsini oluşturan 100 kadar biryıllık ve çokyıllık otsu bitki türünün ortak adı. Avrasya’da, Akdeniz çevresinde ve Doğu Afrika’nın dağlık kesimlerinde kendiliğinden, yani yabani olarak yetişen bu türlerin bazısı bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Uyuzotlarının yapraklan toprağın hemen üstünde rozetsi öbekler halinde bulunur. Bu öbeklerin arasından çıkan yapraklı gövdelerin ucunda alımlı çiçekler açar. Aslında bunlar tek bir çiçek değil çok sayıda minik çiçekten oluşmuş bir çiçek başıdır.

Yaygın bir süs bitkisi olan bahçe uyuzotu-nun (S. atropurpúrea) anayurdu Avrupa’nın güney kesimleridir; bu biryıllık bitkinin derin parçalı taban yaprakları ve tüysü gövde yaprakları vardır. Yaklaşık 1 m’ye ulaşan gövdelerinin üstünde 5 cm genişliğinde beyaz, pembe, kırmızı, mavi ya da koyu mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açar. Avrasya ve Afrika kökenli küçük uyuzotu (5. columbaria) 60 cm uzunluğunda çokyıl-hk bir bitkidir. Taban yapraklan uzun, oval biçimli ve kenarı dişli, gövde yaprakları ise parçalıdır; açık mavi çiçekleri vardır. Çok-yıllık uyuzotuna (S. caucasica) Avrupa’nın güneydoğusunda rastlanır. Yaklaşık 75 cm’ye yükselen bu tür ise düz kenarlı ve ince uzun taban yapraklan, parçalı gövde yaprakları ve 8 cm genişliğindeki açık mavi çiçekleriyle ayırt edilir.

Yorum yazın