Uygulama Okulu Nedir

Uygulama Okulu Nedir
uygulama okulu, öğretmen adaylarının öğretmenlik denemeleri yapmasına olanak vermek amacıyla, öğretmen yetiştiren kurumların içinde ya da onlarla yakından ilişkili olabilecek biçimde kurulmuş okul.

Türkiye’de ilk uygulama okulu, Osmanlı Devleti’nde eğitim sisteminin çağdaşlaştırılması için çalışan Arap eğitimci Sâtı Bey tarafından, onun müdürlüğünü yaptığı İstanbul Darülmuallimini’nde 1909’da açıldı. Cumhuriyet döneminde 1940’larda köy enstitüleri bünyesinde açılan uygulama ilkokul-lan, çağdaş eğitim ilkelerini uygulayan ve öğretmen adaylarının bu ilkeleri uygulamasına olanak sağlayan okullardı. Son yıllarda öğretmen adaylan, özellikle uygulama okulu olarak tasarlanmamış okullarda uygulama yapmaktadırlar.

Yorum yazın