Uydukent Nedir

Uydukent Nedir
uydu kent, büyük bir kentin yükünü hafifletmek amacıyla onun yakınına kurulan daha küçük kent. Bütün kentsel işlevleri içermez, yani kent gibi kendi kendine yeterli bir birim değildir. Daha çok konut alanı olarak düşünüldüğünden bunlarda oturanlar çalışmak için genellikle büyük kente giderler. Uydu kentlerin yönetsel, ticari vb gereksinmelerini de bağlı oldukları büyük kent karşılar. Bu nedenlerle, gündüzleri neredeyse boşalıp akşamları yeniden dolan uydu kentlere yatakhane kent de denmiştir.

Yorum yazın