Uydu Gözlemevi Nedir

uydu gözlemevi, uzaydaki cisimlerin atmosfer ötesinden gözlenebilmesi amacıyla Yer yörüngesine oturtulan uzay aracı. Modern astronomlar atmosferin ışınlan soğurma özelliği nedeniyle gözlemlerde yapılabilecek hataları önlemek ve görüş keskinliğimi*) artırmak amacıyla uydu gözlemevlerinden yararlanırlar. Atmosferin üst katmanlarındaki moleküller ve atomlar Yer yüzeyine ulaşabilen ışık ve radyo dalgalan dışındaki tüm ışınları soğurur. Atmosferdeki çalkantılar da görüntünün alt katmanlardan geçerken bulanmasına neden olur.

Uzayda bulunan bir gözlemevi potansiyel olarak bütün ışınım enerjilerini saptayabilir, ama bu alanda kullanılan aletlerin getirdiği bazı sınırlamalar vardır. ABD 1970’lerin başlanndan itibaren uzaya çeşitli amaçlarla uydu gözlemevleri fırlattı. Yörüngede Astronomi Gözlemevi ve Uluslararası Morötesi Araştırması gözlemevleri, tayfın morötesi bölgesindeki soluk cisimlerin gözlenmesinde kullanıldı. Yüksek Enerji Astronomi Gözlemevi ise X ve gamma ışını kaynaklan-nın incelenmesini sağladı. Yörüngede Güneş Gözlemevi gibi bazı uydu gözlemevleri de Güneş’in incelenmesi amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

Yorum yazın