Uyanıklık Nedir

uyanıklık, psikolojide, beyin kabuğunun (korteks) uyarılması sonucunda genel olarak dikkat süreçlerinin harekete geçmesiyle ortaya çıkan durum. Orta beyinde (mezensefal) yer alan ve hem içe, hem dışa yönelik duyusal-devimsel itkileri denetleyen retiküler formasyon adlı sinir ağında oluşur. Ama beynin başka bölümleri de bu sürece katılır. İçten ve dıştan gelen itkilerin karmaşık bir bileşimi niteliğindeki uyanıklık, beyin kabuğunun, belli duyu alıcılarıyla doğrudan uyarılması (örn. gürültü nedeniyle uyanma) sonucunda ortaya çıkan süreçten farklıdır.

Yorum yazın