Üsküf Nedir

Üsküf Nedir
üsküf, kenarı sırma işlemeli yeniçeri başlığı. II. Murad döneminde (1421-51) ortaya çıktı ve II. Mehmed (Fatih) dönemine (1451-81) değin padişahların resmî başlığı olarak kullanıldı. Bu dönemde daha süslü bir biçime sokuldu ve kapıkulu piyadeleriyle zabitlerin giymesi kabul edildi. Ayrıca bak. börk.

üsküfe, eskiden kadınların giydiği bir tür başlık. Enlice kenar parçası büzülerek yuvarlak tepe parçasına dikilir, sonra bir yana doğru eğilirdi. Düz kadifeden ya da atlastan dikilen üsküfenin kenarı ve tepesi sırma ve inciyle işlenirdi. Tepesine, uçlarına tek inci konmuş hükme tırtıldan ya da bütünüyle inciden oluşan bir püskül tutturulurdu. Çocuklar püskülsüz yanı güllerle bezenmiş üsküfe giyerdi.

Yorum yazın