Umre Nedir

umre (Arapçada “ziyaret”), hacc-i asgar (Küçük Hac) olarak da bilinir, İslamda, Kâbe’yi tavaf ile sa’ydan (Safa ve Merve arasında yürüme) oluşan ibadet.

Her Müslümanın bir kez umre yapması Hanefiler ve Malikilere göre terk edilemez sünnet (sünnet-i müekkede), Hanbelilere göre vacip, Şafiilere göre farzdır. Kurban
Bayramı’nın arifesi ile dört günü dışında her zaman umreye gidilebilir, ama ramazanda gidilmesi daha iyi sayılır Umrenin zorunlu dört gereği vardır: Hac için zorunlu giysi (ihram), Kâbe’yi tavaf, sa’y ve saçların tümden ya da bir kısmının kesilmesi (tıraş). Umre yapmak isteyen kişi, haram bölgenin sınırını belirleyen yere (Mikat) gelince hac giysilerine bürünür, bu sırada umreye niyet eder. Mekke’ye girince Kâbe’yi dört kez tavaf eder. Tavafın her şavtında Hacerü’l-Esved’i selamlar. Tavaftan sonra Safa ile Merve tepeleri arasında yürür. Sa’ydan sonra saçlarını kestirerek ihramdan çıkar ve umreyi tamamlamış olur.

Yorum yazın