Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Nedir

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü,

İngilizce international civil aviation organization (icao). Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı devletlerarası özel kuruluş. Örgütün amacı, uluslararası güvenli bir hava taşımacılığının gelişmesini ve her devletin uluslararası havayollarından barışçı amaçlarla yararlanabilmesini sağlamaktır. Sürekli merkezi Montreal’dedir.

BM’nin çağrısı üzerine hava ulaşımını denetlemeye ve havacılığın gelişmesini sağlamaya yönelik bir anlaşmaya varmak amacıyla Kasım 1944’te Chicago’da toplanan 54 ülke temsilcisi, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’ni imzaladı. Paris Sözleşmesi (1889) ile Havana’da imzalanan Pan-Ame-rikan Sivil Havacılık Sözleşmesi’nin (1928) yerini alan bu sözleşme, 26 ülke tarafından onaylandı. Sözleşme uyarınca 4 Nisan 1947’de kurulan ICAO, Ekim 1947’de BM’ye bağlı özel bir kuruluş niteliğini kazandı.

Günümüzde hemen hemen bütün ülkeleri kapsayan örgütün başlıca organları Meclis, Konsey, Hava Ulaşımı Konseyi ve çeşitli sürekli komitelerdir. Bütün üye ülkelerin delegelerinden oluşan Meclis, üye ülke temsilcilerinin yer aldığı Konsey’i seçer. Meclis’e karşı sorumlu olan ve örgüt genel merkezinde sürekli çalışan Konsey, üye ülkelerin gösterdiği adaylar arasından Hava Ulaşımı Komisyonu’nun üyelerini atar.

Havacılık personeline diploma verilmesi, uçaklann çalışması, uçaklarda aranacak koşulların belirlenmesi, telekomünikasyon, meteoroloji ve hava ulaşımı konusunda uluslararası kurallar geliştirmek ve bunlan gözden geçirmek örgütün etkinlikleri arasındadır. Örgüt aynca hava ulaşımıyla ilgili yeterli bir altyapının oluşturulması için uluslararası işbirliğini güçlendirmeye çalışır ve
BM Kalkınma Programı çerçevesinde, gelişmekte olan ülkelere teknik yardım yapar. Bu etkinlikler 1944 tarihli örgüt sözleşmesinin yanı sıra Konsey’in kabul ettiği ve belirli dönemlerde gözden geçirdiği çeşitli eklere dayanılarak yürütülür. Bu ekler sivil havacılık konusundaki teknik ölçütleri, uygulama-lan ve usulleri belirler.

Yorum yazın