UHF nedir

UHF, İngilizce tam adı ultrahigh fre-OUEncy (Ultra Yüksek Frekans), elektromag-netik tayfın. 0,1-1 m dalgaboyu ve 3.000-300 megahertz frekans aralığını kapsayan bölümü. UHF sinyalleri özellikle televizyon yayıncılığında kullanılır. Pek çok ülkede UHF dalgaları 14. ile 83. kanallar arasındaki televizyon sinyallerini taşır.

UHF dalgaları üst atmosferin iyonlaşmış katmanlarından çok zayıf biçimde yansıtılır. Bu nedenle, daha uzun dalgaların tersine UHF dalgaları yeryuvarı kavisinin ötesine pek bükülmez ve yüksek binalar ya da dağlar tarafından kolayca engellenir. Ama öte yandan bu dalgalar ince ve oldukça düzgün demetler halinde yoğunlaştırılabilir. Bu özelliği nedeniyle UHF dalgaları daha çok yüksek duyarlılığın ve netliğin arandığı, görüş alanı içinde kalan uygulamalarda kullanılır. Televizyon yayınlarının yanı sıra UHF dalgalarından gemi ve uçakların seyir sistemlerinde ve polislerin haberleşme donanımlarında da yararlanılır. Uzay araçları ile Yer istasyonlan arasındaki haberleşme de kimi zaman UHF sinyalleriyle gerçekleştirilir. Ayrıca bak. VHF.

Yorum yazın