Uğur Taşı Nedir

uğur taşı, doğum tarihiyle ilişkili olduğuna ve şans ya da sağlık getirdiğine inanılan değerli taş. İlk çağlardan bu yana astrologlar belirli değerli taşlara doğaüstü güçler atfetmişlerdir.

Günümüzde yılın aylarıyla ilişkili olduğu düşünülen taşların eski inançlarla bağlantısı pek yoktur. Kimyasal çözümleme yöntemlerinin mineralojide kullanılmaya başlamasından önce taşlarda öteki fiziksel özelliklerden çok renge önem verilirdi. Örneğin zümrüt ile krizopraz, yakut ile lal taşı ya da topaz ile sitrin arasında pek ayrım yapılmazdı. Uğur ya da sağlık getirme açısından bir taşın gerçeği kadar benzerlerinin de etkili olduğuna inanılırdı. Eski çağlarda kullanılan bazı taş adlarının anlamı 20. yüzyılda değişikliğe uğramıştır. Örneğin Kitabı Mu-kaddes’te geçen “safir” sözcüğünün lacivert-taşı (lapis lazuli) için, “elmas” (adamas) sözcüğünün ise “beyaz safir” ya da “beyaz topaz” için kullanıldığı sanılmaktadır.

Önceleri uğur taşları ile Yahudi yüksek rahiplerince giyilen göğüslüklere (hoshen) takılı taşlar arasında bir bağlantı kurulurdu. Oysa bu koşutluk sanıldığı kadar yakın değildir. 20. yüzyılda az bulunan doğal taşlar yerine daha çekici ve dayanıklı yapay taşlar da uğur taşları listesine eklenmiştir. Ayrıca doğal uğur taşları listesi hem kadınlara, hem erkeklere uyacak biçimde genişletilmiş bulunmaktadır.

Yorum yazın