Ufuk Nedir

ufuk, gökyüzünün Yer ya da deniz yüzeyi ile bitişiyor gibi göründüğü sınır hattı. (Astronomide ufuk, iskandil çizgisine dik bir düzlemin gökyuvarı ile kesişim hattı olarak tanımlanır.) Gözlemcinin yerden yüksekliği arttıkça, gördüğü ufuk çizgisinin uzaklığı da artar. Yerden 1,5 m yükseklikte ufuk yaklaşık 4,5 km uzaktadır; yerden

3.000 m yüksekte ise bu uzaklık yaklaşık 200 km’dir. Büyüklüğü Yer’den farklı olan gökcisimlerinde ise bu değerler değişiktir. Örneğin Ay yüzeyinde yerden 1,5 m yüksekten bakıldığında, ufuk çizgisi 2,3 km ötede görünür.

Yorum yazın