Üç Birlik Kuralı Nedir

Üç Birlik Kuralı Nedir
üç birlik kuralı, tiyatroda zaman, mekân ve eylemde birlik kuralı. Kurala katı biçimde uyulması, oyunun tek bir yerde geçen ve süresi bir günü aşmayan tek bir olayla sınırlı olması anlamına gelir.

Üç birlik kuralı 1570’te Aristoteles’in Peri poetikes’ine (Poetika; 1961, 1984) getirdiği yorumlarla İtalyan edebiyat eleştirmeni Lo-dovico Castelvetro(*) tarafından geliştirilip yeniden tanımlanmış ve sonraları “Aristoteles kuralları” olarak anılagelmiştir. Aslında Aristoteles’in tragedya üzerine saptamaları

kural koyucu olmaktan çok betiimleyicidir ve yalnızca olay örgüsü ya da eylemde birlik üzerinde durur.

Klasik Fransız trajedisinde üç birlik kuralına sıkı sıkıya uyuldu, bu da sonu gelmeyen polemiklere neden oldu. Bir günün 12 saat mi, yoksa 24 saat mi demek olduğu, tek bir yerin bir oda mı, yoksa bir kent anlamına mı geldiği gibi konular üzerinde tartışıldı. Bazıları, oyundaki olayın süresinin oyunun sahnelendiği süreyi, yani yaklaşık iki saati aşmaması gerektiğini savundular. Bu tür katı sınırlamalara karşın 17. yüzyılın büyük Fransız oyun yazarları Pierre Corneille ve Jean Racine, karakterlerinin yaşamlarındaki çatışmalan tek bir mekân ve birkaç saatlik süreye sığdırarak, gücünü yoğunluğundan alan eşsiz bir trajedi sanatı yarattılar. Üç birlik kuralı, Victor Hugo’nun Hernani (1830; Hernani, 1956,1966) oyununun ilk sahnelenişiyle bozulup önemini yitirdiği Romantik döneme değin Fransız tiyatrosunda egemenliğini sürdürdü.

Ingiltere’de ise üç birlik kuralı kuramsal olarak değerli görülmekle birlikte uygulamada pek önemsenmedi. İngiliz oyun yazarlan yapıtlarında iki ya da daha fazla olay örgüsüne yer veriyorlar, komediyle trajediyi karıştırıyorlar ve rahatlıkla “ormanın bir başka bölgesi”ne geçebiliyorlardı.

1 Yorum to “Üç Birlik Kuralı Nedir”

  1. Çağrı

    Mar 27. 2015

    Çok Başarılı Bir Yazı Olmuş. Teşekkür Ederim

    Reply to this comment

Yorum yazın