Tutulum Çemberi – Tutulum Dairesi

Tutulum Çemberi – Tutulum Dairesi

tutulum dairesi, ekliptik olarak da bilinir, astronomide, Güneş’in yıl boyunca takımyıldızlar arasında izlediği görünür yolun oluşturduğu büyük çember. Bu, aynı zamanda Yer’in Güneş çevresindeki yörüngesinin gökküre üzerindeki izdüşümüdür. Burçlar kuşağındaki takımyıldızlar tutulum dairesi üzerinde yer alır. Tutulum dairesi, gök ekvatoru düzlemine 23’/2° eğiktir; tutulum dairesi ile gök ekvatoru düzleminin iki kesişim noktası, bahar ve güz ılım noktalarıdır.

Gök koordinatları tutulum dairesi sistemine göre belirlenir. Gök boylamı, tutulum dairesi boyunca bahar ılımı noktasından doğuya doğru derece olarak ölçülür. Gök enlemi ise tutulum dairesi üzerinden kuzey (pozitif) ya da güney (negatif) tutulum dairesi kutuplarına doğru derece olarak ölçülür. Tutulum dairesi kutupları ile ilgili gök kutupları arasında 231/2°’lik bir açısal uzaklık vardır. Ayrıca bak. gök haritası.

Yorum yazın