Tutiname Nedir

Tutiname Nedir

Tutiname, kaynağı Sanskrit edebiyatına dayanan, zaman içinde değişikliklere uğramış sürükleyici, eğlendirici ve öğüt verici öykülerden oluşan yapıt. Önce Hint dillerine, Arapça ve Farsçaya, daha sonraki dönemlerde de Türkçeye çevrilmiştir. Türkçeye ilk çevirisini bazı kaynaklara göre 15. yüzyılda Hamdullah Hamdi, bazı kaynaklara göreyse 16. yüzyılda Filibeli Ali yapmıştır. Tutiname’nin bilinen ilk Türkçe baskısı 1837’de Bulak’ta yapılmıştır. Şemsettin Kutlu’nun sadeleştirerek baskıya hazırladığı Tûtî-Nâme (ty) ise İstanbul’da yayımlanmıştır. Bazı Batı dillerine de çevrilen yapıtta anlatıldığına göre Said adlı bir tüccar genç ve güzel karısı Mah-ı Şeker’i Tuti-i Kâmil adlı papağana (Farsça tuti) bırakıp uzun bir yolculuğa çıkar. Bir delikanlı kadınla ilişki kurmak ister. Ama papağan her gece eğlendirici, sürükleyici, ibret verici öyküler anlatarak kadını avutur ve kocasını aldatmasına engel olur.

 

Etiketler:

Yorum yazın