Tutanak Nedir

tutanak, görüşme, soruşturma ya da yargılama sırasında yetkili kişinin gözetimi altında bir görevli tarafından düzenlenen kayıt. Yasama meclisinin görüşmeleri, yönetsel etkinlikler, keşif, kovuşturmayla ilgili sorgulama ya da duruşma sırasında tutanak tutulur.

Yasama meclisi ya da meclislerinin görüşmeleri, sunulan yasa taşanları ve yasama organının görev alanında yapılan işlemler her oturum sırasında tutanağa geçirilir. Bu tutanaklar sonradan basılarak açıklanır. TBMM faaliyetleri 1960’a kadar Zabıt Ceridesinde, 1960-61’de Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisinde 1961-80 arasında Millet Meclisi Tutanak Dergisinde ve Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi’nde, 1980-82’de Danışma Meclisi Tutanak Dergisinde yayımlanmıştır; 1982’den beri de TBMM Tutanak Dergisinde yayımlanmaktadır.

Yönetsel işlemlere dayanak oluşturmak üzere, özellikle kolluk görevine giren konularda yönetimin yetkili ve görevlileri tarafından tutanaklar düzenlenir. Trafik suçlarına, tehlike nedeniyle yıkım gerektiren yapılara ve benzer kolluk faaliyetlerine ilişkin tutanaklar bunlara örnektir. Ayrıca belediye meclisleri gibi yönetimde kurul olarak görev yapan organların görüşmeleri tutanağa geçirilir.

Kişi ya da nesnelerin maddi durumlarını saptamak üzere, yargılama çerçevesinde mahkemenin doğrudan incelemede bulunmak üzere yaptığı keşifler sırasında uygulanan işlemler hakkında da tutanak düzenlenir. Bu tutanak kanıt oluşturmak üzere yargılama dosyasına konur. Duruşmada yapılan inceleme ve yargılama işlemleri de tutanak yazmanı tarafından yargıcın gözetimi altında bir tutanağa geçirilir. Duruşmanın sonunda tutanak yargıç, tutanak yazmanı ve taraflarca hemen imzalanır, isteyen tarafa tutanağın bir örneği verilir.

Yorum yazın