Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi – TSEKP

Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi (TSEKP), Cumhuriyet döneminde siyasal parti.

TSEKP 20 Haziran 1946’da İstanbul’da, Dr. Şefik Hüsnü Deymer, Ragıp Vardar, Fuat Bileğe, İstefo Papadopulos, Emin Aydınlatan, Dr. Habil Amado, Müntekim Öçmen (sonradan Ökmen) ve Hayrettin Emin Manoğlu tarafından kuruldu. Partinin Daimi İcra Komisyonu başkanlığına ve genel sekreter vekilliğine Dr. Şefik Hüsnü Deymer getirildi. Tüzüğünde partinin ülkenin siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşamındaki gelişmelerden emekçilerin de yararlanmasını sağlamayı, halkın demokratik hak ve özgürlüklerini geliştirmeyi, ülkenin iç ve dış politikasının belirlenmesinde emekçileri doğrudan söz sahibi kılmayı amaçladığı belirtiliyordu. Amaçlar arasında aynca, emekçileri ve köylüleri yerli ve yabancı sermayenin sömürüsüne, gericiliğe ve faşizme karşı korumak, ülkede sosyalist bir düzene geçişin koşullarını olgunlaştırmak sayılıyordu. Partinin sonul amacı ise işgücünün sömürülmesini ortadan kaldırmak olarak belirlenmişti; bütün üretim araçları halkın ortak mülkiyetine geçirilecek, sosyalist demokrasi içinde refah düzeyi yükseltilecek ve herkese mutlu bir yaşam sağlanacaktı.

16 Aralık 1946’da İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı’nca TSEKP’nin etkinliğine son verildi. Parti yayın organı Sendika’nın yanı sıra partinin görüşlerini savunan öteki sol eğilimli yayın organları da kapatıldı. TSEKP yöneticileri ile bazı üyeleri hakkında dava açıldı. Yargılama sonunda Dr. Şefik Hüsnü Deymer, Hüsamettin Özdoğu, Faris Erkman, Müntekim Öçmen ile birlikte 40 kişi değişik hapis cezalarına çarptırıldılar. Ayrıca, partinin kurulmasına öncülük ettiği pek çok işçi sendikası da kapatıldı ve bunların yöneticileri hakkında soruşturmalar açıldı.

Yorum yazın