Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu

Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu (TÖDMF), Türkiye’de Cumhuriyet döneminde kurulan ilk öğretmen örgütlerinden.

1946’da Cemiyetler Kanunu’nda yapılan değişikliklerden sonra, 15 Ağustos Î948’de kuruldu. Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu 1950-60 arasında fazla etkinlik göstermeyen federasyon, 27 Mayıs 1960’tan sonra öğretmenlerin özlük haklarını savunmaya ve eğitim sistemine köklü eleştiriler yöneltmeye başladı. 20 Şubat 1963’te Ankara’da bir “eğitim mitingi” düzenledi.

8 Temmuz 1965’te Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın (TÖS) kurulması öğretmen örgütlerinin birleşmesini de gündeme getirdi. Ama biçimsel konulardaki görüş ayrılıkları nedeniyle birleşme girişimlerinden hemen sonuç alınamadı. Federasyonun 1967’de Giresun’da toplanan 20. Kurultay’ mda birleşme yolunda önemli adımlar atıldı. 6 Temmuz 1968’de Ankara’da yapılan 21. Kurultay’da TÖS genel başkanı Fakir Baykurt TÖDMF’nin de başkanlığına getirildi. 7 Temmuz 1969’da her iki örgütün ortak kurultayı Kayseri’de toplandı. Ama toplantı salonuna yapılan saldın üzerine kongre tamamlanamadı. Yarım kalan kurultay 12 Temmuz 1969’da Ankara’da toplandı ve TÖDMF kendisini feshederek TÖS’e katıldı.

Yorum yazın