Türkiye Milli Talebe Federasyonu

Türkiye Milli Talebe Federasyonu (TMTF), yükseköğretim kuramlarındaki öğrenci örgütlerinin üst kuruluşu.

17 Mayıs 1948’de İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği (İÜTB) ile İstanbul Teknik Üniversitesi Talebe Birliği’nin (İTÜTB) birleşmesiyle kuruldu. Tüzüğünde amacını “gençliği yurtiçinde ve yurtdışında temsil etmek”, “milli meseleler üzerinde hassas ve uyanık bulunmak ve Atatürk inkılâplarını korumak” biçiminde tanımlayan TMTF, 20 Eylül 1948’de Bakanlar Kurulu kararıyla “milli” sıfatını kullanmaya hak kazandı. Örgüte fakülte ve yüksekokullardaki öğrenci cemiyetlerinin üst kuruluşları olan birlikler üye olabiliyordu. 1949’da Ankara, İstanbul ve İzmir’deki bütün üniversite ve yüksekokul öğrenci birlikleri örgüte üye oldular. Ardından, Lozan Türk Talebe Cemiyeti de TMTF’ye katıldı.
Genel başkanlığı Ankara’da, ikinci başkanlığı ise İstanbul’da bulunan TMTF Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı’nın (TMGT) kuruluş çalışmalarını başlattı ve bu örgütün kurucu üyesi oldu. Aynı zamanda Ülusal Öğrenci Birlikleri Koordinasyon Sekreterliğine de (COSEC) üye olan TMTF kültür, sanat, bası,n-yayın ve folklor alanlarında çalışmalar yürüten çeşitli komisyonlar oluşturdu. Başlangıçta daha çok öğrenci gençlik arasında “milli şuuru sağlamlaştırma”ya yönelik çalışmalarda bulunan TMTF 1948-49 arasında “Anadolu’yu Fiilen ve Fikren Kalkındırma” ve “Cehaletle Mücadele” adlı kampanyalar, “Komünizmi Tel’in” mitingleri ve bir dizi kapalı salon toplantıları düzenledi; ayrıca öğrencilerin özlük haklarına ilişkin etkinliklerde bulundu. 1950’den sonra Demokrat Parti (DP) iktidarının Atatürkçülük ve dinsel konularda izlediği politikalara tepki gösteren TMTF “Ata’ya Bağlılık” miting ve toplantıları düzenledi. 1954’ten sonra da Kıbrıs sorununa ağırlık verdi, bu konuda yurt çapında düzenlenen mitinglerin örgütlenmesinde etkili oldu.

Demokrat Parti iktidarına karşı federasyona bağlı birlik ve cemiyetlerin de etkin olarak katıldığı Nisan-Mayıs 1960’taki öğrenci olaylarının ardından gerçekleşen 27 Mayıs 1960 hareketinden sonra TMTF özellikle öğrenci gençliği temsil eden en büyük kuruluş durumuna geldi. 1961 Anayasası’ mn onaylanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yürüttü. Sonraki yıllarda üst kuruluşu TMGT ile birlikte ülke sorunlarının tartışıldığı toplantılar, kendisine bağlı birliklerle de ortak mitingler ve yürüyüşler düzenledi. Türk-İş ile birlikte “Milli Petrol Kampanya-sı”nı (1965) gerçekleştirdi; zamanla anti-emperyalist bir çizgiyi savunmaya başladı. Dönemin siyasal iktidarıyla çatışan federasyon, 1966’da Sakarya’da yapılan kongrede sağ ve sol kanatlara bölünmesi sonucunda etkisini önemli ölçüde yitirdi; 12 Mart 1971’den sonra da kapatıldı.

Yorum yazın