Türkiye Kızılay Derneği Hakkında Bilgiler

Türkiye Kızılay Derneği Nedir , Türkiye Kızılay Derneği Hakkında Bilgiler
Türkiye Kızılay Derneği, kısa adı kizil ay, özel hukuk hükümlerine tabi, kamuya yararlı dernek. 11 Haziran 1868’de Mecru-hin ve Mardâ-yı Askeriyeye İmdad ve Muavenet Cemiyeti adıyla kurulmuş, 1877’de Hilal-i Ahmer Cemiyeti, 1923’te Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti, 1935’te de bugünkü adını almıştır.

Türkiye Kızılay Derneği’nin amacı, savaşta yıkıma uğrayanları koruyan Cenevre sözleşmeleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların derneğe yüklediği hizmetleri görmek, barışta ülke içinde ve dışında meydana gelen afet ve felaketlere karşı derneğe düşen hizmetleri yerine getirmektir. Ayrıca savaşta ya da olağanüstü hallerde Türk Silahlı Kuvvetlerine yardımcı olmakla, savaştaki görevlerini yerine getirecek araç ve gereçleri hazır bulundurmakla yükümlüdür. Bulaşıcı hastalıklara karşı açılacak mücadeleye katılmak, tutsak ve mülteciler için gerekli araştırma ve haberleşme örgütünü kurmak, tehlikeli bölgelerde bulunanların uygun yerlere taşınmalarına yardım etmek, hükümetin belirleyeceği yerlerde hastaneler açmak, kan hizmetleri örgütünü kurmak, yoksullara yardım etmek, doğal afetlerde gereken yardımları yapmak, uluslararası yardımlaşmalarda Uluslararası Kızılay ve Uluslararası Kızılhaç Örgütleri Birliği ile bu birliğe üye ulusal derneklerin afet ve savaştaki yardım çalışmalarına katılmak da görevleri arasındadır.

Türkiye Kızılay Derneği’nin başlıca gelir kaynakları üye aidatları, bağış ve yardımlar ile derneğe ait mal varlıklarının yanı sıra dernek yayınlarının, piyango, balo, eğlence ve konferansların getirileridir. Bazı maddelerin dağıtım ve satışı konusunda derneğe tanınan tekel ve ayrıcalıklar, derneğin işletmeleri ile yedek ve öteki mevduata bağlı faiz gelirleri de önemli bir mali katkı sağlar. Türkiye çapında 650 dolayında şubesi olan Türkiye Kızılay Derneği. Genel Kongre. Genel Merkez Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile Genel Müdürlük organlarından oluşur.

Yorum yazın