Türkiye Elektrik Kurumu

Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak bu alanda üretim, iletim, dağıtım ve ticaret yapmakla görevli, tüzel kişiliği olan, özerk ve sorumluluğu da sermayesiyle sınırlı kamu iktisadi kuruluşu. Enerji kaynaklarının etkin biçimde işletilerek en yüksek yararın elde edilmesi, yeni kaynakların aranması ve işletilmesine hız verilebilmesi ve Türkiye’deki elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım işlerinin tek elden yürütülmesi amacıyla 1312 sayılı yasayla Ekim 1970’te kurulmuştur. Haziran 1984’te kanun hükmünde bir kararnameyle bugünkü yapısını aldı. Kasım 1984’te yayımlanan ana statüsüne göre kurumun ilgili olduğu bakanlık Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığı’dır. TEK. 1312 sayılı yasada öyle olduğu belirtilmiş olmasına karşın, elektrik üretiminde tekel konumunda değildir. TEK’in Ankara’daki Elektrik Üretim ve İletim Müessesesi’nin yanı sıra 19 dağıtım müessesesi vardır. TEK işletmeleri 1988’de

39 hidroelektrik ve 23 termik santraldan oluşmaktaydı. 1977’de kurulan Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) 1984’te yürürlüğe giren kanun hükmünde bir kararnameyle TEK’e bağlı bir ortaklık olarak düzenlenmiştir. 40.974 GW-sa termik ve 24.336 GW-sa hidrolik olmak üzere toplam 65.310 GW-sa kurulu gücü bulunan TEK 1988’de 27.541 GW-sa’sı termik, ve 15.563 GW-sa’sı hidrolik olmak üzere toplam 43.104 GW-sa elektrik üretmiştir. Türkiye’deki elektrik enerjisi üretiminde TEK’in payı yüzde 90 dolayındadır.

Yorum yazın