Türk Halk Bilgisi Derneği

Türk Halk Bilgisi Derneği

Türkiye’de kurulan ilk folklor derneği. 1927’de Ankara’da Ziyaeddin Fahri’nin (Fındıkoğlu) girişimiyle kuruldu. 1928’de İstanbul’da, daha sonra da Anadolu’nun birçok yerinde şubeleri açıldı. Derneğin üyeleri arasında Mehmet Halit (Bayrı), Yusuf Ziya (Demircioğlu), İshak Refet (Işıtman), İhsan Hamdi, Eflatun Cem (Güney), Sadettin Nüzhet (Gerçek), Ahmet Kutsi (Tecer), İzzet Adil ve Raife Hakkı bulunuyordu. Dernek 1928’de Halk Bilgileri Mecmuası, 1929’da da Halk Bilgisi Haberleri(*) adlı iki dergi yayımlamaya başladı. Türk Halk Bilgisi Derneği 1933’te Halkevleri’nin açılması üzerine kapandı.

Yorum yazın