Türk Derneği Nedir

Türk Derneği, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra, Kasım 1908’de İstanbul’da kurulan ilk Türkçü dernek.

Türklerin uygarlığa katkılarını, ortaya koydukları yapıtları, yaşamlarını, eski ve yeni yurtlarını, siyasal ve askeri tarihlerini, dillerini, edebiyatlarını, folklor ve etnografyalarını bilimsel yöntemlerle inceleyip yaymak, Türkçeyi geliştirmek, duru, öz bir bilim dili düzeyine ulaştırmak amacıyla kuruldu. Kurucuları arasında Yusuf Akçura, Necip Asım (Yazıksız), Ahmed Midhat Efendi, Ahmed Ferid (Tek), Rıza Tevfik (Bölükbaşı), Fuad Raif gibi adlar vardı. Sonradan Mehmed Emin (Yurdakul), Gaspıralı İsmail, Ahmed Ağaoğlu,, Hüseyin Cahit (Yalçın), Hüseyinzade Ali (Turan), Dr. Fuad Sabit, Ispartalı Hakkı da derneğe katıldılar. Dönemin genç ve etkin aydınlarından oluşan dernek üyeleri konferanslar düzenleyerek, dergi ve gazetelerde makaleler yayımlayarak Türkçülüğü savunan yoğun bir çalışma yürüttüler. Martin Hartmann, Gordlevsky ve Dr. Karacson gibi yabancı Türkologlar da Türk Derneği’ne üye oldular. Derneğin 1911’de çıkarmaya başladığı Türk Derneği adlı aylık dergi yedi ay yayımlandı. Türk Derneği üyelerinin Ağustos 1911’de Türk Yurdu Cemiyeti’ne katılmalarından sonra derginin adı Türk Yurdu(*) olarak değiştirildi.

Yorum yazın