Türk Bilgi Derneği Nedir

Türk Bilgi Derneği, Osmanlı Döneminde bilimsel araştırmaları özendirmek amacıyla 1913’te kurulan dernek.

Türk Derneği, Türk Yurdu Cemiyeti, Türk Ocağı gibi derneklerin oluşmasında da görev alan eski maarif nazırı Emrullah Efendi, Celâl Sahir (Erozan), Mehmed Fuad (Köprülü), Yusuf Akçura, Ahmed Ağaoğlu, Selanikli Dr. Rıfat, Ziya Gökalp, Dr. Nâzım, Salim ve Haşim beyler tarafından kuruldu. Avrupa’daki bilim akademileri örnek alınarak kurulan derneğin Türkiyat, İslamiyet, Hayatiyat, Felsefe ve İçtimaiyat, Riyaziyat ve Maddiyat, Türkçülük olmak üzere altı şubesi vardı. Derneğin “ilmi reis”i Emrullah Efendi idi. Parvus (Aleksander Helphand) ve Tekinalp (Moiz Kohen) derneğin onur üyesiydiler.
1913 yazında çalışmalarına başlayan derneğin şubeleri dönemin belli başlı yazar, düşünür ve bilim adamlarından oluşuyordu.

I. Dünya Savaşı’nın başlaması derneğin yeterince gelişmeden etkisini yitirmesine neden oldu. Türk Bilgi Derneği 1913-14’te Bilgi Mecmuası(*) adlı aylık düşün ve edebiyat dergisini yayımladı.

Yorum yazın